GDPR/ PreTeams Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och därför anpassar vi hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR som började gälla i EU 25 maj 2018.

PreTeam i Göteborg AB (nedan kallat PreTeam), organisationsnummer 556727-9558, med adress A Odhnersgata 41, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA är ett telemarketingbolag som utför uppdrag såsom försäljning, mötesbokning, marknadsundersökningar, mäss/seminarie och eventinbjudningar och  kundtjänst på distans. PreTeam strävar alltid efter att alla personuppgifter vi behandlar skyddas på bästa möjliga sätt och att alla lagar och regler följs enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetpolicy beskriver behandling av personuppgifter som sker av PreTeam. Ändamålet med behandlingen bestäms inte av PreTeam sjävla utan av den personuppgiftansvarige.

Med en personuppgift avses all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som överföring, register och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter åt personuppgiftsansvariges räkning.

I vårt fall är den personuppgiftsansvarige våra uppdragsgivare. PreTeam är personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är namn, adress och telefonnummer. I vissa fall kan det även förekomma e-post, personnummer och yrke. Insamlingen av dessa personuppgifter utförs inte av PreTeam själva utan av de företag vi representerar. Vi använder insamlad information för att fullgöra vårt åtagande mot de företagen vi representerar och dig som kund genom att upprätthålla en god servicenivå. Nödvändiga uppgifter kan behöva delas med samarbetspartner, såsom leverantörer av system efter instruktioner av den personuppgiftsansvarige. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt. Gallring och radering görs kontinuerligt. För eventuella köp som gjorts kan uppgifter behövas sparas för att vara förenlig med bokföringslagen.

PreTeam AB kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert med en hög skyddsnivå. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar. Vi granskar löpande våra rutiner som överföring, lagring och behandling av personuppgifter och även våra säkerhetsåtgärder föra att skydda mot obehörig åtkomst till system. Anställda tilldelas endast de rättigheter som är nödvändiga. Alla anställda som hanterar dina personuppgifter är även bundna under sekretess.

Du kan alltid vända dig direkt till Datainspektionen, kontaktuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se